برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش زورخانه ای در زورخانه شیر خدا

براتی:  کارگاه آموزش آیین پهلوانی و آموزش ورزش زورخانه در زورخانه شیرخدا شهر قائن برگزار گردید.
این کارگاه با مدرسی محمد باقر صحرایی داور و مربی ارزنده ورزش زورخانه ای شهرستان به مدت دو ساعت ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری تربیت بدنی صورت گرفت.
لازم به ذکر است این برنامه با حضور چند تن از پیشکسوتان، دکتر دشتگرد رئیس دانشکده پرستاری و چند تن از کارشناسان این دانشکده برگزار شد.


نظرات کاربران

پاسخی بگذارید