درخشش شطرنج بازان قائنات در مسابقات شطرنج استاندارد قهرمانی رده های سنی خراسان جنوبی

براتی: به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قائنات و به نقل از رضا مهاجر رئیس هیات شطرنج شهرستان، شطرنج بازان شهرستان در مسابقات قهرمانی استاندارد خراسان جنوبی خوش درخشیدند.  در این رویداد امیر آریا شاهدی مقام اول زیر ۶سال،سید محمد حسین داوودی مقام اول زیر ۱۰ سال، محمد عرفان حسینی مقام سوم ۱۴ سال، زهرا مسلمی مقام دوم زیر ۱۲ سال،شقایق شکفته مقام سوم زیر ۱۲ سال ،مهدی خالدی مقام اول زیر ۱۶ سال و امیرمسعود میربلوکی مقام دوم زیر ۱۶ سال را اخذ نمودند.


نظرات کاربران

پاسخی بگذارید