به همت شهرداری و شورای اسلامی قاین

پیست موتورسواری شهرستان قاین بهسازی شد

براتی:  به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قاینات، با توجه به میزبانی مسابقات موتورسواری منطقه ای کشوری و نامناسب بودن پیست موتور سواری،طی جلسه حضوری ترحمی رئیس اداره وررش وجوانان به همراه قربان زاده رئیس هیات موتورسواری با دکتر غلامپور شهردار قاین وپیگیری تصحیح وبهسازی این پیست، با همکاری ومساعدت شهردار محترم کار بهسازی وتصحیح پیست موتور سواری انجام پذیرفت.


نظرات کاربران

پاسخی بگذارید