به مناسب روز ملي هواي پاك

دانش آموزان با اهدای شاخه گل از پاکبانان شهرداری اسفدن تقدیر و تشکر نمودند.

براتی: دانش آموزان با اهدای شاخه گل از پاکبانان شهرداری اسفدن تقدیر و تشکر نمودند. به گزارش روابط عمومی شهرداری اسفدن، ظهر امروز با حضور «رضایی» مدیر دبستان نواب صفوی ، «ذالبیکی» مدیر دبستان عصمتیه ، «خدایی» مراقب سلامت و همچنین تعدادی از دانش آموزان سفیر سلامت آموزشگاههای مذکور وبه مناسبت روز ملی هوای پاک نیروهای خدماتی شهرداری اسفدن با اهدای شاخه گل مورد تقدیر قرارگرفتند .


نظرات کاربران

پاسخی بگذارید